Disclaimer

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Palma Verde geëxploiteerde website.
Verwijzingen naar sites die niet door Palma Verde worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Palma Verde staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.
Door gebruik te maken van de website van Palma Verde gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in andere talen. Mocht de anderstalige disclaimers verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.
 

Eigenaar
De website van Palma Verde is eigendom van Palma Verde Exoten V.O.F. (KvK 88770745).

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Palma Verde. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Palma Verde.
 

Aansprakelijkheid
Hoewel Palma Verde maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Palma Verde aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.